Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de basisverordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (DSGVO) is:

Dr. Seda Beyer, In der Breite 6, 79276 Reute, Deutschland

Uw rechten als betrokken partij

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens die door onze functionaris voor gegevensbescherming zijn verstrekt:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
 • correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
 • Restrictie van gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Revocatie tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Overdraagbaarheid van gegevens indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking of een overeenkomst met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen.

U kunt te allen tijde contact opnemen met uw lokale toezichthouder met een klacht. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van uw woonland, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) en hun adressen is te vinden op: bfdi.bund.de.

Doeleinden van de gegevensverwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de genoemde. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven:

 • u hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven,
 • verwerking is nodig om een contract met u te verwerken,
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijdering of vergrendeling van gegevens

Wij houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Algemene informatie verzameld wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, wordt algemene informatie automatisch verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Dit zijn uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
 • voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om persoonlijk conclusies over u te trekken. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend de verantwoordelijke instantie en, in voorkomend geval, de contractverwerker.

Anonieme informatie van dit type kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

TLS-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. TLS) via HTTPS.

contactformulier

Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier met vragen van welke aard dan ook, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en het vervolgens te beantwoorden. De specificatie van andere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en eventuele vervolgvragen. Na de verwerking van uw aanvraag worden uw persoonlijke gegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google AdSense en DoubleClick

Deze site maakt gebruik van Google AdSense en DoubleClick. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor de integratie van advertenties. Google AdSense en DoubleClick maken gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die Google in staat stellen de gegevens van uw gebruik van onze website op uw pc te analyseren. Google AdSense en DoubleClick maakt ook gebruik van webbakens, onzichtbare afbeeldingen waarmee Google clicks op deze website, het verkeer op deze website en soortgelijke informatie kan analyseren.

De informatie die u ontvangt via cookies en web beacons, uw IP-adres en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover Google derden heeft gevraagd dit te doen. Google voegt echter uw IP-adres samen met de andere opgeslagen gegevens.

Door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen in te voeren, kunt u voorkomen dat deze cookies op uw pc worden opgeslagen. Dit kan echter betekenen dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate gebruikt mag worden. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Alleen

In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Het doel van gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van verslagen over activiteiten op de website. Andere gerelateerde diensten worden dan geleverd op basis van het gebruik van de website en het internet. De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de website-exploitant.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: Browser Add On om Google te deactiveren Analytica.

Daarnaast of als alternatief voor de browsertoevoeging kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen met klik op deze link. Op uw toestel wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Integreerde YouTube-video's

Op sommige van onze websites hebben we YouTube-video's geïntegreerd. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de operator van de bijbehorende plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube, wordt er een verbinding gemaakt met de Youtube-servers. Youtube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account, kan Youtube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Whoever heeft de opslag van cookies voor het Google Ad-programma gedeactiveerd en hoeft bij het bekijken van YouTube-video's ook geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Sociale media

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde "Social-Media-Buttons". Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen wij voor de implementatie op de "Shariff"-oplossing. Dit betekent dat deze knoppen alleen grafisch op de website staan met een link naar de betreffende website van de button-provider. Door op de afbeelding te klikken wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de desbetreffende aanbieders gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de aanbieders van de social media knoppen. Informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken zijn te vinden in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke aanbieders. Meer informatie over de Shariff oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

We hebben de social media-knoppen van de volgende bedrijven geïntegreerd op onze website: Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, Xing, Threema, AddThis, Tumblr, Reddit, StumbleUpon

Veranderingen in onze regelgeving op het gebied van gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem direct contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming in onze organisatie:

privacy@take-a-screenshot.org

Het privacybeleid werd opgesteld met de Databeschermingsbeleidsgenerator van activeMind AG (en vervolgens aangepast en vertaald).